Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

przerwanarumianek
4867 1259
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamissmiserable missmiserable
przerwanarumianek
przerwanarumianek
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
5873 c4b7
przerwanarumianek
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissmiserable missmiserable
przerwanarumianek
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viamissmiserable missmiserable
przerwanarumianek
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viaitcouldbeworse itcouldbeworse
przerwanarumianek
5586 ff23 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viahomedesigning homedesigning
przerwanarumianek
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viaitcouldbeworse itcouldbeworse
przerwanarumianek
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoemiJustine NoemiJustine

February 25 2018

przerwanarumianek
4870 9164 500
Reposted fromomphh omphh

February 14 2018

przerwanarumianek
przerwanarumianek
8087 efff
Reposted fromsavatage savatage viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
przerwanarumianek
przerwanarumianek
przerwanarumianek
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viamissmiserable missmiserable
przerwanarumianek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl