Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

przerwanarumianek
Wtedy... Z Tobą... To była najsłodsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam. Mimo, że czarna i bez cukru. 
Reposted fromparasole parasole
przerwanarumianek
Nie zawsze warto przeżyć.
— Dług
Reposted frompastelowe pastelowe
przerwanarumianek
0399 1368
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
przerwanarumianek
0400 7d36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
przerwanarumianek
przerwanarumianek
3346 936e
przerwanarumianek
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
przerwanarumianek
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viawiecznosci wiecznosci

February 15 2019

przerwanarumianek
przerwanarumianek
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viawonderwall wonderwall

February 14 2019

przerwanarumianek
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
przerwanarumianek

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaitcouldbeworse itcouldbeworse
przerwanarumianek
5163 a8f2 500
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
przerwanarumianek
1698 d5c2 500
Reposted fromseaweed seaweed viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl