Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

przerwanarumianek
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaincubus incubus
przerwanarumianek
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viaincubus incubus
przerwanarumianek
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaincubus incubus
przerwanarumianek
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viaincubus incubus
przerwanarumianek
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viaincubus incubus
przerwanarumianek
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaincubus incubus
przerwanarumianek
przerwanarumianek
przerwanarumianek
1796 b8ed
przerwanarumianek
przerwanarumianek
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
przerwanarumianek

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
przerwanarumianek
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

przerwanarumianek
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahope hope
przerwanarumianek
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viahope hope
przerwanarumianek
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viahope hope
przerwanarumianek
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viahope hope
przerwanarumianek
5142 a7dd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahope hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl