Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

przerwanarumianek
8731 5619
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
przerwanarumianek
Wiele kobiet zakochuje się w niewłaściwych facetach, bo niewłaściwi faceci nauczyli się mówić właściwe rzeczy.
Reposted fromalexandra93 alexandra93
przerwanarumianek
9401 931a
Reposted fromhepi hepi
przerwanarumianek
"Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie krzywdzić."
-Stephen King
Reposted fromalexandra93 alexandra93
przerwanarumianek
Reposted fromeatyourveggies eatyourveggies
przerwanarumianek
Jeśli mnie potrzebujesz, zadzwoń do mnie. Nie martw się tym, że śpię, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważna jak duży, albo mały jest Twój problem, ja Tutaj jestem! 
— znalezione, PIP
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaoutcat outcat

July 08 2015

6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

July 07 2015

9430 7f35 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
0175 0b01

fawnvelveteen:

Anonymous - White Flowers, c1915

Reposted fromniphredil niphredil
przerwanarumianek
Jest tak samo, może tylko trochę smutno. I nie mówisz "dobranoc" i nie mogę przez to usnąć. 
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant
przerwanarumianek
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaAmericanlover Americanlover

July 03 2015

przerwanarumianek
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromlyapics lyapics

June 26 2015

przerwanarumianek
Czasami można znać kogoś bardzo długo i nigdy nie znaleźć wspólnego języka. Ale jeśli dwie pokrewne dusze trafią na siebie, od pierwszego spotkania nawiązywana jest nić porozumienia i nie ważne, że znajomość dopiero się zaczyna.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted frombodbelle bodbelle
Reposted frommessedup messedup
przerwanarumianek
3637 cfba 500
Reposted frompeper peper
przerwanarumianek
3882 293e 500
Reposted fromrol rol
przerwanarumianek
9799 75a8 500
Reposted fromtooskaa tooskaa
przerwanarumianek
4062 2257 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
przerwanarumianek
4496 04f8
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa
przerwanarumianek
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl