Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

przerwanarumianek
8487 1056 500
Reposted fromFlau Flau
przerwanarumianek
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
przerwanarumianek
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromniezapominajka niezapominajka

December 18 2017

przerwanarumianek
W każdym z nas, do końca życia, tkwi dziecko. I to właśnie wielka sztuka potrafi je, przynajmniej na chwilę, obudzić.
— Floria Netnicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
przerwanarumianek
... w kobietach tkwi siła. Bardzo duża wtedy, gdy kochają, a jeszcze większa, gdy nienawidzą.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
przerwanarumianek
Nie mogę być zawsze przy Tobie, ale pamiętaj, że część mojej duszy zawsze będzie w Twoim sercu. Nawet kiedy dzielą mnie kilometry - nie wierzę, że przestrzeń jest przeszkodą - ja zawsze i na zawsze jestem obok.
— A.Steć
Reposted fromdysjux dysjux

October 29 2017

przerwanarumianek
Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Nie jestem na tym świecie po to, aby spełniać twoje oczekiwania.
A ty nie jesteś po to, by spełniać moje.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli uda nam się spotkać - to cudownie.
Jeśli nie - to trudno.
— FRITZ PERLS
Reposted fromavooid avooid
przerwanarumianek
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid
przerwanarumianek
Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach, skarbie, ze mną chodź,  wiem, że masz już dosyć piekła  mała weź mą dłoń
— Eldorado Deemz X Bedoes X PlanBe
Reposted fromonesmile onesmile

October 25 2017

przerwanarumianek
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawiecznosci wiecznosci
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Wyśnione miłości - Xavier Dolan, 2010
przerwanarumianek
przerwanarumianek
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
przerwanarumianek
Reposted frombluuu bluuu viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
przerwanarumianek
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King, Cujo
Reposted frompiksele piksele viawiecznosci wiecznosci

October 15 2017

przerwanarumianek
Dziewczyna, która opanowała mechaniczną skrzynię biegów, poradzi sobie w życiu..
— Carrie Bradshaw
przerwanarumianek

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaitcouldbeworse itcouldbeworse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl