Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

przerwanarumianek
przerwanarumianek

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
przerwanarumianek
przerwanarumianek
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viawiecznosci wiecznosci

April 21 2017

przerwanarumianek
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover

April 17 2017

przerwanarumianek
1236 c8c7 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromlittlefool littlefool viaNoemiJustine NoemiJustine
przerwanarumianek
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
przerwanarumianek
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.
przerwanarumianek
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska, w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted frombeatkazz beatkazz viaNoemiJustine NoemiJustine

March 29 2017

przerwanarumianek
przerwanarumianek
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaincubus incubus
przerwanarumianek
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaincubus incubus
przerwanarumianek
5794 0cb1 500
Reposted fromvandalize vandalize
przerwanarumianek
5936 b1cd
Reposted from99problems 99problems
przerwanarumianek
6192 e482
Reposted from99problems 99problems

March 28 2017

przerwanarumianek
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viakaakashy kaakashy
przerwanarumianek
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viatereseek tereseek
przerwanarumianek
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaevildoro evildoro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl