Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

przerwanarumianek
znowu pojebało mi się w życiu
— .
przerwanarumianek
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
przerwanarumianek
przerwanarumianek
przerwanarumianek
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
przerwanarumianek
1801 63b0 500
przerwanarumianek
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viahope hope
przerwanarumianek
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viahope hope
przerwanarumianek
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viahope hope
przerwanarumianek
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
przerwanarumianek
Nic nie jest dobre lub złe, jeno myślenie czyni je takim.
— Szekspir
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
przerwanarumianek
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka

May 22 2017

przerwanarumianek
przerwanarumianek
przerwanarumianek
I needed something cute today...
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viafatu fatu

May 02 2017

przerwanarumianek
0049 4778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl