Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

przerwanarumianek
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viatheatreofdream theatreofdream

June 28 2017

przerwanarumianek
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
0034 de22 500
przerwanarumianek
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
1896 8dda
Reposted fromvintage-style vintage-style viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
przerwanarumianek
8910 8c69 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
przerwanarumianek
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSilentForest SilentForest
przerwanarumianek

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viapannakies pannakies
przerwanarumianek

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaMonia94 Monia94
przerwanarumianek
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viafridaysister fridaysister
9079 7e91
Reposted fromkulamin kulamin viastarryeyed starryeyed
przerwanarumianek

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viastarryeyed starryeyed
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viastarryeyed starryeyed
przerwanarumianek
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
przerwanarumianek
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viacatsfanatic catsfanatic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl