Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

przerwanarumianek
ciągle mi nie wychodzi nic w tym życiu..
— sialalala
Reposted fromstarryeyed starryeyed

July 25 2017

przerwanarumianek
4949 4286 500
przerwanarumianek
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatheatreofdream theatreofdream
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
— (via lifeisbrutal3)
przerwanarumianek
przerwanarumianek
Reposted frombluuu bluuu viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek
5135 6bda
Reposted fromadriannak adriannak viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek
przerwanarumianek
2944 f215
Reposted fromoutline outline viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek
0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek
3695 eacd
Reposted fromtout tout viatheatreofdream theatreofdream
przerwanarumianek
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
przerwanarumianek
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viawiecznosci wiecznosci
przerwanarumianek
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viawiecznosci wiecznosci
9150 199b 500

boomadamalpaca:

Knaresborough, North Yokshire, England by Alice Hutchinson on Flickr.

przerwanarumianek
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
przerwanarumianek

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl